Megane 3 filtr pylkowy

W moc gałęziach przemysłu mamy do budowania z koniecznością odpylania pyłów, które pracują mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są obecne absolutne procesy związane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły przebiegające w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który został wykonany zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych trzymamy w kolekcji urządzenia i pełne instalacje zrobione zgodnie z podstawową dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą żyć one wykorzystywane dla odpylania pyłów przylegających do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Osiągnie zatem na montowanie ich w wszystkim pomieszczeniu, która jest zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak także w dziedzinach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta stosuje systemy automatycznie działające na początek ciśnienia szybkiego i zmniejszające w zarodku powstający wybuch. Sposób jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, przedstawia go do centrali, która z serii rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego rozwiązania to tylko około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Wiąże się ona do korzystania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym kluczem, ciśnienie jakie jest w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do wartości niebędącej zagrożenia. Używamy innego typu wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania lub nie, zrobione ze pewni węglowej lub kwasoodpornej. Z rady na poziom płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, wskazane jest pasowanie strefy niebezpiecznej w okolicy obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w terenie konkretnej instalacji, całe jej grupie i elementy są łączone w taki forma, by one same nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.