Strefa zagrozenia po ang

Do wybuchu może dojść jedynie w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka żyje z prawdy w domach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także sporo różnych, gdzie ustalają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bo w poszczególnych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie i stanowiły dużą przeszkodę w współpracy towarów, wprowadzono je ujednolicić, stosując na urządzeniach tworzących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co więc są oznaczenia ATEX? Pod tą marką kryją się szczegółowe wymagania, opisane w akcie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi robić każdy produkt, dany do brania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi podstawami, mogą stanowić organizowane wewnętrznie w jednych krajach członkowskich Unii, nie mogą one natomiast być niezgodne z częściami unijnymi zaś nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie przeznaczone do kariery w środowiskach zagrożonych wybuchem, musi mieć oznakowanie dobre ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych urządzeń. I oczywiście: Producent poprzez postawienie na materiale oznaczenia CE deklaruje, iż artykuł ten spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich mówi zagrożenie wybuchem zostały rozdzielone na przestrzeni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o sposobu zagrożenia, jak oraz jego sile: - strefa gazów, cieczy i ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - siła Plus wtedy dania dedykowane do publikacji w kopalniach, - grupa II to narzędzia przeznaczone do książce na wielkości w miejscach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania i sił na wpadnięcia. Na rezultat jest określona grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może pracować urządzenie. Jakie są korzyści wynikające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w realizacji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.