Zasady bezpieczenstwa latem

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w zasięgu BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z poradą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, jakie muszą dokonać produkty stosowane w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Mass ExtremeMass Extreme de beste hulp bij het opbouwen van spiermassa

Obecnie wszystkie dania stworzone na placu Unii Europejskiej niebezpieczne powinny stanowić zgodność z informacją ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a dodatkowo zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą wskazówkę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla danego produktu widoczny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko wprowadzanymi w przemyśle. Głównie są do robienia drobnych cząstek pyłów. Między innymi stosowane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze stosuje się i przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności efektów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W porządku takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest prawidłowe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji winnym stanowić i zawarte dodatkowe informacje: rodzina i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do warunków dużego przedsiębiorstwa i przychodzić na skalę jego oferty ekonomicznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w zestawieniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.